Có một sự khác biệt rất rõ nét giữa lãnh đạo và quản lý, và cả hai đều quan trọng. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng, là dẫn dắt định hướng về cách thức, tiến trình, hành động và quan điểm. Quản lý là dẫn dắt, hoàn thành công việc, chịu trách nhiệm và tiến hành.

Quản lý là khả năng yêu cầu, chỉ bảo người khác làm một hoặc nhiều công việc cụ thể. Còn lãnh đạo là khả năng truyền cảm hứng của mình cho người khác để đạt được mục tiêu trong công việc.

Quản lý hỏi “Như thế nào và bao giờ” trong khi lãnh đạo hỏi “cái gì và tại sao”

Những câu hỏi được đưa ra sẽ phản ánh đúng cách làm việc của từng người. Và nếu công ty vấp phải sai lầm nào đó, người quản lý thì lại không thực sự nghĩ nhiều về những sai lầm. Nghề của họ là hỏi “như thế nào”, “bao giờ” để cho chắc chắn kế hoạch sẽ được thực hiện phù hợp.

Ngược lại lãnh đạo sẽ là người hỏi “chúng ta học được điều gì sau sai lầm này?” và “Làm thế nào để sử dụng những thông này để làm rõ hoặc thực hiện tốt hơn những mục tiêu của chúng ta?”

Cùng xem những điểm khác biệt cụ thể giữa Lãnh đạo và quản lý qua video dưới đây của Haymora nhé:

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:


Bạn có thấy bài viết hữu ích?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.