Category: Cân bằng công việc cuộc sống

Page 1/5

Cân bằng công việc và cuộc sống – Work life balance

Cân bằng công việc cuộc sống là một trong những yếu tố quan trọng và mang tính chiến lược trong lĩnh vực quảng lý nhân sự tại các công ty, tổ chức hiện nay.

Cân bằng công việc cuộc sống là một nỗ lực hàng ngày để dành thời gian cân bằng giữa công việc, gia đình, bạn bè, tham gia cộng đồng, phát triển cá nhân, chăm sóc cơ thể và các hoạt động khác.

Work Life Balance là sự hỗ trợ của nhà quản lý, người sử dụng lao động trong việc lập nên các chính sách, thủ tục, hành động và mong muốn cho nhân viên của mình dễ dàng cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Cân bằng công việc cuộc sống cho phép nhân viên lao động cảm thấy như họ đang được quan tâm, chú ỳ từ mọi khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của họ.

Bời vì nhiều nhân viên lao động trải nghiệm cuộc sống cá nhân, chuyên nghiệp và cần có tiền để đạt được những nhu cầu đó, vì vậy để đảm bảo được cân bằng cuộc sống thực sự là một thách thức.

Các nhà quản lý, sử dụng lao động có thể hỗ trợ nhân viên của mình đạt được mức cân bằng công việc cuộc sống bằng cách cung cấp các cơ hội, lịch làm việc linh hoạt, có thời gian nghỉ định kỳ, tổ chức các cuộc đi chơi, relax, kỷ niệm du lịch cho nhân viên và công ty tài trợ các sự kiện và hoạt động gia đình đó.

Nhừng nhà quản lý hiện đại ngày nay rất quan trọng và chú ý tới việc nhân việc của họ có đạt được sự cân bằng công việc và cuộc sống hay không ? và họ luôn cố gắng tạo ra mô hình công ty sao cho nhân viên của mình cảm thấy thoải mái và luôn cố gắng cống hiến tận tâm cho công việc.

Họ tạo ra một môi trường làm việc trong đó cân bằng công việc-cuộc sống là mong đợi, và được hỗ trợ. Họ giữ chân người tài xuất sắc bằng châm ngôn “cân bằng công việc cuộc sống” là kim chỉ nam của công ty./

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 5
  • Next →