Đào tạo phát triển

[Video] – Các con số đằng sau đào tạo và phát triển nhân viên

đào tạo và phát triển nhân viên

đào tạo và phát triển nhân viên

  • 70% các CEO nói rằng “nguồn nhân lực là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp”
  • 71% công ty trên danh sách Fortune tuyên bố “sự thiếu hụt nhân viên qua lớp đào tạo” là thách thức lớn nhất của họ để duy trì và tăng trường.

Doanh nghiệp bạn đầu tư bao nhiêu vào kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự ?

  • Trung bình, các doanh nghiệp, tổ chức chi $967 cho mỗi nhân viên vào kế hoạch đào tạo và phát triển mỗi năm.
  • 69% trong số đó được chi cho các nguồn lực nội bộ như tiền lương, chi phí đi lại và chi phí hành chính của bộ phận training.
  • 62% nhân viên mới có kế hoạch ở lại nếu công ty cung cấp đầy đủ các chương trình đào tạo cho sự phát triển của nhân viên
  • Chi phí thay thế nhân viên có thể chiếm tới 200% tiền lương hàng năm của nhân viên

Mỗi chương trình đào tạo phát triển đều cần chiến lược đúng đắn

“Game-hóa” việc đào tạo nhân viên

“Game-hóa” đào tạo giúp nhà tuyển dụng khuyến khích, khen ngợi và khen thưởng nhân viên khi họ hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.

Bắt đầu với những nhóm nhỏ

Trước khi giới thiệu và thực thi chương trình đào tạo cho đông đảo nhân viên công ty, bạn cần thông báo cho từng nhóm nhỏ nhân viên và thu thập các phản hồi của họ.

Thường xuyên công nhận sự đóng góp

Hãy để cho nhân viên biết rằng họ quan trọng và những đóng góp của họ được công ty công nhận

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Leave a Reply

Theme by Anders Norén