Ngành nghề

Khu vực

Với mục tiêu trở thành công ty quảng cáo hàng đầu Việt Nam, Bee Communication chú trọng vào chất lượng đội ngũ nhân sự, thường xuyên tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện để các nhân viên kiến tạo n

People are at the heart of what they do at SuperAwesome and the driving force behind growth and success. Company value culture as the lifeblood of business and work hard every day to maintain this as they continue to grow and scale team. They believe in o

BH Media luôn muốn thu hút sự đầu quân của các nhân tài cũng như tạo ra sự gắn bó lâu dài đối với các nhân viên. Đem đến điều kiện làm việc tốt nhất dành cho nhân viên chính là mục tiêu hàng đầu mà BH Media hướng tới. Ngoài chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn,