Điều kiện sử dụng

QUAN TRỌNG – Thỏa thuận này là thỏa thuận ràng buộc khi bạn (là cá nhân hay công ty) sử dụng Haymora.com. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản trong bảng thỏa thuận này trước khi sử dụng hệ thống và dịch vụ của Haymora.

Sử dụng Haymora.com


Để sử dụng hệ thống hay dịch vụ của Haymora.com, bạn không được:
  • Đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật và luật lệ của nước Việt Nam.
  • Đăng tải hay chia sẻ những thông tin bất hợp pháp, không đúng sự thật, làm ảnh hưởng uy tín đến cá nhân, lạm dụng, tục tỉu, hận thù, phân biệt chủng tộc.
  • Đăng tải các các thông tin về bí mật kinh doanh của các cơ quan tổ chức mà bạn đã hoặc đang làm việc.
  • Công kích cá nhân trong các tổ chức, đăng tải các thông tin có tính chất xúc phạm hay quấy rối cá nhân.
  • Đăng thông tin kích động, bạo lực.
  • Sử dụng thông tin của người khác để tạo tài khoản và đăng tải thông tin lên Haymora.com.
  • Tiết lộ các thông tin bí mật của các tổ chức mà bạn đã hoặc đang làm việc.
  • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và các quyền khác được pháp luật bảo vệ.
  • Đăng tải các thông tin quảng cáo bán hàng trên Haymora.com
  • Có các hành vi phá hoại hệ thống Haymora.com.

Xử lý kiểm tra thông tin


Với tất cả các thông tin do người sử dụng đăng tải, nhân viên được ủy quyền của Haymora.com sẽ kiểm tra trước khi cho hiển thị để đảm bảo các quy định về thông tin được tuân thủ. Tuy nhiên, Haymora sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được đăng tải.

Tuân thủ và xử lý vi phạm


Haymora có quyền từ chối đăng các thông tin mà Haymora cho rằng không phù hợp với các quy định sử dụng của chúng tôi.

Giải quyết khiếu nại


Mọi thắc mắc khiếu nại trong việc sử dụng Haymora có thể trao đổi qua email tại địa chỉ info@haymora.com . Tất cả các vấn đề phát sinh cần được trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và phù hợp với pháp luật

Quyền sở hữu trí tuệ


Cho dù các thông tin người sử dụng đăng tải không phải thuộc sở hữu của Haymora, bằng cách sử dụng Haymora bạn đồng ý cho Haymora sử dụng các thông tin này vào các mục đích khác nhau vô thời hạn và không bị ràng buộc bởi các quyền sở hữu nội dung, sở hữu trí tuệ.

Tất cả các thông tin về công ty là hoặc là do Haymora tổng hợp từ các nguồn xuất bản (public) công khai trên Internet, hoặc do các công ty cung cấp.

Cập nhật


Quy định sử dụng này được cập nhật thường xuyên và không báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các thay đổi và bằng cách sử dụng hệ thống Haymora bạn chấp nhận các điều kiện đặt ra trong bản thỏa thuận này.