VIỆC LÀM IT TỪ ITGURU

UI/UX Designer

@ Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trung Cường

Ha Noi, Vietnam

IOS Developer

@ Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trung Cường

Ha Noi, Vietnam

Chuyên viên Digital Marketing

@ Công ty CP Giáo Dục và Đào Tạo Quốc Tế ALT

Ho Chi Minh City, Vietnam

iOS developer

@ Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trung Cường

Ha Noi, Vietnam

Reactjs Developer

@ Công ty TNHH Tin Học & Dịch Vụ Nam Long

Ho Chi Minh City, Vietnam

Senior Tester (QA)

@ Công ty TNHH Tin Học & Dịch Vụ Nam Long

Ho Chi Minh City, Vietnam

Chuyên viên Digital Marketing

@ Công ty CP Giáo Dục và Đào Tạo Quốc Tế ALT

Ho Chi Minh City, Vietnam

Nhân viên IT (phần cứng/mạng)

@ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Hai Phong, Vietnam

Nhân viên IT ( nhân viên phát triển phần mềm )

@ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong

Hai Phong, Vietnam

Digital Marketing (Quận 10)

@ Mass Recruitment

Ho Chi Minh City, Vietnam