VIỆC LÀM IT TỪ ITGURU

Nhân viên IT

@ TRUNG TÂM SX PHIM TUỔI TRẺ VIỆT

Vietnam

Executive Marketing

@ Kallos Vietnam

Ho Chi Minh City, Vietnam

Senior Software Engineer

@ Asia Innovatory Management School

Ha Noi, Vietnam

C# Developers

@ EVIZI LLC

Da Nang, Vietnam

MAGENTO ARCHITECT – Front End

@ Cong ty CP Ky Nghe Thanh Pho Xanh (Green City Co. Ltd)

Ha Noi, Vietnam

LẬP TRÌNH VIÊN IOS

@ Unibiz_tuyendung

Ho Chi Minh City, Vietnam

Marketing Executive

@ Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Nghệ Thuật Đông Nam Á

Ho Chi Minh City, Vietnam