VIỆC LÀM IT TỪ ITGURU

TP Marketing

@ GPO – Grow People and Organization

Nhân viên thiết kế đồ họa

@ Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Technical Support Engineers

@ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Long Thành Phát – lotaphatech

Marketing Executive

@ Ðiện Máy Thành An – Cửa hàng diện máy bán máy lạnh chính hãng

Ho Chi Minh City, Vietnam