Cơ chế bảo mật

Quy định bảo mật này được soạn thảo nhằm giải thích rõ cách thức chúng tôi (Haymora) thu nhận, sử dụng, bảo vệ và hiển thị thông tin do người sử dụng Haymora cung cấp.

Với việc sử  dụng hệ thống hay dịch vụ của Haymora bạn đồng ý với quy định bảo mật này.

Các thông tin thu thập bởi Haymora

Thông tin cá nhân


Thông tin cá nhân là thông tin có thể giúp xác định danh tính của bạn. Một số thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm địa chỉ email, giới tính và một số thông tin khác khi bạn đăng ký tài khoản trên hệ thống Haymora. Các thông tin các nhân được Haymora thu thập có thể thay đổi theo thời gian. Bạn có thể chọn không cung cấp các thông tin này nhưng có thể bị hạn chế trong việc tiếp cận toàn bộ thông tin hay sử dụng dịch vụ của Haymora.

Thông tin khác


Các thông tin do bạn cung cấp bằng cách đánh giá, nhận xét, phản hồi.. các công ty được chúng tôi thu thập và sử dụng  trên Haymora. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo các thông tin bạn cung cấp là chính xác và cũng không chịu trách nhiệm về những thông tin sai lêch mà bạn cung cấp nếu có. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin như trình duyệt bạn đang sử dụng để truy cập Haymora.. nhằm mục đích thống kê và cải tiến hệ thống ngày một hoàn thiện hơn. Các thông tin này có thể thay đổi theo thời gian.


Sử dụng Cookies


Cookies là một tập nhỏ các dữ liệu nhằm xác định máy tính và trình duyệt được lưu trên máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng hệ thống Haymora, ví dụ giúp cho việc logon được dễ dàng hơn. Chúng tôi không dùng cookies để thu thập thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể chọn không cho phép sử dụng cookies nhưng có thể làm cho một số tính năng hoạt động không đúng như mục đích thiết kế ban đầu.

Sử dụng thông tin của bạn


Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:
  • Đảm bảo các dịch vụ hay chức năng của hệ thống Haymora được tối ưu phù hợp nhất cho từng cá nhân.
  • Liên lạc với bạn khi cần thiết.
  • Cung cấp những thông tin mà chúng tôi cho rằng có thể có ích cho bạn.
     

Dịch vụ và các ứng dụng của bên thứ ba


Khi sử dụng Haymora bạn có thể chọn sử dụng một số tiện ích của bên thứ ba như Linkedin, Google, Facebook và các mạng xã hội khác. Khi bạn chọn sử dụng, thông tin từ các site này có thể được dùng để cung cấp cho Haymora. Các hệ thống này có thể có các chính sách bảo mật của riêng họ và bạn cần chú ý.

Chia sẻ thông tin


Thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ một số trường hợp sau:
  • Được yêu cầu bởi pháp lý từ các cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc cung cấp thông tin cá nhân là cần thiết để tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc luật pháp, để ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, để bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng, để đảm bảo các quyền hay tài sản của Haymora.
  • Cung cấp các thông tin chung không có mối liên hệ đến từng cá nhân cụ thể, ví dụ số người truy cập Haymora ở độ tuổi 30-35 ở Hà Nội.
  • Khi Haymora được sát nhập hay mua lại bởi một bên thứ ba. Trong trường hợp đó dữ tất cả dữ liệu trên Haymora được xem như một phần của hệ thống được chuyển giao.

Quản lý thông tin


Bạn có toàn quyền truy cập để thay đổi, chỉnh sửa  thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể thay đổi cách thức nhận thông báo từ Haymora

Bảo mật thông tin


Ngoại trừ những nhân viên quản trị của Haymora, không ai có quyền truy cập đến thông tin cá nhân của bạn trừ chính bạn. Chúng tôi sử dụng những hệ thống bảo mật và quy trình chặc chẽ để bảo vệ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, không thể đảm bảo 100% thông tin được truyền qua mạng Internet được an toàn. Vì vậy, cho dù chúng tôi có cố gắng hết sức bạn cũng thể phải chịu những rủi ro về dữ liệu.

Bảo vệ đời tư trẻ em


Haymora được sử dụng cho những người đã trưởng thành. Vì vậy chúng tôi không có chính sách lưu trữ bất cứ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu có phát hiện trường hợp nào dưới 13 tuổi sử dụng, lưu trữ thông tin trên Haymora chúng tôi sẽ xóa các thông tin này mà không cần báo trước.

Liên kết với các site khác


Haymora có thể có các liên kết đến các trang web khác. Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm đến các vấn đề liên quan đến các trang đó và bạn cần đọc các quy định sử dụng và bảo mật thông tin của các website  này.  


Thay đổi cập nhật quy định bảo mật này


Chúng tôi có thể cập nhật hay thay đổi quy định bảo mật này một cách thường xuyên. Sau khi thay đổi bạn sử dụng Haymora đồng nghĩa với bạn chấp nhận những thay đổi này.