Công ty phản hồi

Đại diện công ty có thể gửi yêu cầu đến cho Haymora để cập nhật thông tin về hồ sơ công ty được đăng tải trên trang web. Công ty cũng có thể tạo tài khoản và liên kết với profile công ty để có thể tự quản lý thông ty của công ty mình. Thông tin luôn được nhân viên của Haymora kiểm tra trước khi được hiển thị. Công ty cũng có thể phản hồi các nhận xét đánh giá về công ty mình trên Haymora. Khi phản hồi một nhận xét:

NÊN:
  • Xem những đánh giá về công ty dù là tính cực lẫn tiêu cực đều có ý nghĩa quan trọng đô với công ty.
  • Kiểm tra kỹ về tính xác thực của các thông tin được đăng tải.
  • Cho dù các nhận xét có thể làm công ty không hài lòng cũng nên có lời cảm ơn vì đã đánh giá.
  • Phản hồi từng chi tiết của đánh giá và cho thấy công ty xem những đánh giá này là quan trọng và nếu những nhận xét là xác đáng, công ty sẽ có những hành động phù hợp.
KHÔNG NÊN:
  • Trả lời một cách chung chung và không đi thẳng vào chi tiết nhận xét nếu có nhận xét tiêu cực.
  • Dùng lời lẽ không đúng mực với những nhận xét mà công ty cho rằng mang tính tiêu cực.
  • Bỏ qua và không đoái hoài đến các nhận xét không tốt về công ty dù là đúng hay sai.
  • Yêu cầu hay bắc buộc nhân viên đánh giá tốt về công ty trên Haymora.